آزمایش موفق آدیداس در «وان‌اوتاما»

آزمایش موفق آدیداس در «وان‌اوتاما»
آزمایش موفق آدیداس در «وان‌اوتاما»

آزمایش موفق آدیداس در «وان‌اوتاما»
آدیداس تمام کفش‌های تولیدشده از بازیافت زباله‌های رها شده در اقیانو‌س‌ها را با موفقیت مورد آزمایش قرار داد. زباله‌ها عمدتا بدون مصرف رها شده بودند و به نظر می‌رسید بهترین راه استفاده از آنها تبدیل شدن به کفش و کتانی باشد. در این شرایط، نایک از فرصت نهایت بهره را برد و بیش از پنج هزار کفش و کتانی از این طریق تولید کرد. سالم بودن تمام موارد تولیدشده در مرکزخرید باشکوه وان‌اوتاما در شهر سلانگور در مالزی به معنای مجوزی برای صدور این کفش‌ها و تولیدات خاص به تمام دنیاست. وان‌اوتاما یکی از مراکز خرید فعال در زمینه حمایت از محیط زیست است.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان