افتتاح مرکز رسانه‌ای جدید در دوبی‌مال

افتتاح مرکز رسانه‌ای جدید در دوبی‌مال
افتتاح مرکز رسانه‌ای جدید در دوبی‌مال

افتتاح مرکز رسانه‌ای جدید در دوبی‌مال 
دوبی‌مال در ادامه اقدامات نوآورانه خودش اقدام به تاسیس یک مرکز رسانه‌ای به وسعت هزار مترمربع کرده است.
 این مرکز رسانه‌ها با جدیدترین ابداعات عرصه خبری، ارتباط تمام رسانه‌های بزرگ دنیا از طریق حسگر و بلوتوث به نمایندگان رسانه‌ای حاضر در دوبی‌مال را مسیر می‌سازد و به این ترتیب، مرکزخرید مشهور دوبی به یک دهکده جهانی و پایگاه خبری در دل صنعت خرده‌فروشی تبدیل می‌شود. تنها دلیل وسواس در افتتاح مجموعه، اطمینان حاصل کردن از نبود سیستم‌های جاسوسی و هکرهای کامپیوتری است وگرنه همه امکانات لازم فراهم است و به‌زودی مرکز رسانه‌ای در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان