انتصاب شایسته جناب آقای دکتر محمدی به عنوان مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

انتصاب شایسته جناب آقای دکتر محمدی به عنوان مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه
انتصاب شایسته جناب آقای دکتر محمدی به عنوان مدیر عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

دکتررسول محمدی به سمت مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه منصوب شد. مدیریت و پرسنل ماهنامه تجارت طلایی برای ایشان و همکارانشان آرزوی توفیق و سر بلندی دارند.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان