«بازارپردازی» شیوه‌ای نوین در خدمت مارکتینگ

«بازارپردازی» شیوه‌ای نوین در خدمت مارکتینگ
«بازارپردازی» شیوه‌ای نوین در خدمت مارکتینگ

«وحید شکوری» در آذرماه سال ۱۴۰۱ و در پنجمین اجلاس سراسری چهرههای نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشور، برای پنجمین سال متوالی، بهعنوان «چهره نامی و ملی  صنعت، معدن و اقتصاد حوزه بازارپردازی» انتخاب شد، از این رو در این شماره گفتوگویی با او داشتیم که در ادامه از نگاهتان میگذرد.

 لطفاً خلاصهای از رزومه خودتان برای مخاطبان ما ارائه کنید.

وحید شکوری هستم، دارای دکتری کسبوکار حرفهای هستم. سابقه 18 سال فعالیت با برندهای بزرگ جهانی، مانند HTC، LG، SAMSUNG، HUAWEI، APPLE،ZTE  دارم. بنده پنج دوره پیاپی در پنج سال متوالی چهره نامی ملی در حوزه بازارپردازی در کشور بودهام.

همچنین یک دوره مدیر برتر در حوزه توسعه کانال فروش در کشور بودهام. در سال 2018 موفق به دریافت تندیس عقاب طلایی از کشور چین، شرکت هواوی برای بالاترین فروش کالا در آسیا شدم. بنده بنیانگذار روش نوین بازارپردازی در کشور

و عضو باشگاه کسبوکار کمیسیون ملی یونسکو ایران، عضو باشگاه مدیران تأثیرگذار ایران، عضو باشگاه مدیران ایران، عضو خانه اهل قلم و خانه کتاب و نویسنده پرفروشترین کتاب در حوزه انگیزشی و آموزشی با عنوان «از همین الان شروع کن 1-2» هستم.

ازجمله افتخارات بنده تغییر و گرفتن (سهم بازار)MARKET SHARE  از 2 به 12 درصد در بازار ایران در دوره مدیریتم به عنوان مدیر بازاریابی و فروش شرکت  LG، تشکیل بزرگترین تیم توسعه کانال فروش ویزیت بیش از 23000 فروشگاه در سراسر کشور و مجاب کردن بیش از 7 هزار فروشگاه برای خرید رسمی بیش از 190 هزار قلم کالا در ماه است.

 

 

  برای مخاطبان هم توضیح دهید بازارپردازی چیست؟

بازارپردازی به معنی حداکثرسازی فروش کالا بهوسیله انتخاب، طراحی، بستهبندی، قیمتگذاری و نمایش محصول بهطوری است که باعث تحریک مصرفکننده به خرید شود. این فعالیت شامل نظم در قیمتگذاری و تخفیفات، ارائه و نمایش مشهود محصول و تصمیم در مورد این است که کدام محصول به کدام مشتری و در چه زمانی باید ارائه شود. 

بازارپردازی یک زبان یا ابزار ترغیب مشتری به خرید است که خردهفروشان برای برقراری ارتباط با مشتریان هدف از آن استفاده میکنند.

«بازارپرداز» یک عنوان عمومی برای توضیح مجموعهای از فعالیتهای پیشبرد فروش در داخل فروشگاهها یا محلهای عرضه است که تکمیلکننده و پشتیبانیکننده فعالیتهای تبلیغاتی هستند. 

خدمات بازارپرداز اختیار صاحب کالا قرار داده میشود تا نمایش و عرضه و فروش محصول را بهتر و موفق گرداند؛ مانند

 استفاده از طرح و رنگ گرافیک

 جانمایی و چیدن کالا در قفسه و ویترین

 چگونگی جلب نظر خریدار، نورپردازی و زیباسازی محیط عرضه

 سنجش ذوق و سلیقه و ذائقه خریدار

 ایجاد جایگاه مناسب ذهنی از محصول در خریدار

 گرفتن موجودی

 گرفتن فعالیت رقبا

 ایجاد و ترغیب در جهت فروش (سفارشگذاری و فروش به مصرفکننده نهایی)

 چشمانداز 5 سال آینده کشور را در حوزه بازارپردازی چگونه میبینید؟

باتوجهبه شرایط و عمیق شدن در بحث فروش برای هر شرکتی که در حوزه فروش فعالیت میکند داشتن یک تیم بازارپردازی جهت بهبود فعالیت مارکتینگ و فروش در راستای رسیدن به اهداف و گرفتن سهم بازار بیشتر نسبتبه رقبا  الزامی خواهد بود و شرکتها و سازمانهایی که زودتر نسبتبه رقبا این عملیات را انجام دهند مسلماً نسبت به بقیه رقبا جلوتر خواهند بود.

 

تگها : خرده فروشی , فروشگاه , کسب و کار , ماهنامه تجارت طلایی , کالا , برندهای جهانی , بازاریابی , تبلیغات , مدیریت , رقابت , مارکتینگ , بازارپردازی

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان