باشگاه مشتریان با حمایت تجارت طلایی منتشر شد

باشگاه مشتریان با حمایت تجارت طلایی منتشر شد
باشگاه مشتریان با حمایت تجارت طلایی منتشر شد

باشگاه مشتریان با حمایت تجارت طلایی منتشر شد

باشگاه مشتریان عنوان کتابی از مجموعه کتاب های امپراتوری خرده فروشی به قلم "علی خاکزادی" است که با حمایت ماهنامه تخصصی "تجارت طلایی" و مهندس "شاهرخ کشاورز" منتشر و در دسترس فعالان صنعت خرده فروشی کشور قرار گرفته است.

اکثر مدیران بنگاههای اقتصادی برای جلب مشتری و افزایش فروش به ابزار تبلیغات متوسل می شوند و یگانه راه کسب درآمد بیشتر را فروش بیشتر از این راه می دانند.در حالی که باشگاه مشتریان و تبلیغات دو بال پرواز کسب و کار هستند و هرکدام بدون دیگری مفهوم خود را از دست خواهند داد.در واقع تبلیغات افزایش فروش را از راه جذب مشتری جدید دنبال می کند و باشگاه مشتریان با وفادارسازی ی مشتری به تکرار خرید در جستجوی دستیابی به فروش بیشتر از این راه خواهد بود.

در این کتاب مفاهیم اولیه باشگاه مشتریان و مزایای تاسیس و اجزای تشکیل دهنده یک باشگاه مشتریان موفق و بررسی چند باشگاه موفق در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه آن به فعالان صنعت خرده فروشی کشور توصیه می شود.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان