تبلیغات محتوامحور؛ سرویس جدید تبلیغ آنلاین محصول

تبلیغات محتوامحور؛ سرویس جدید تبلیغ آنلاین محصول
تبلیغات محتوامحور؛ سرویس جدید تبلیغ آنلاین محصول

تبلیغات سنتی را بهشکل محیطی و در پلتفرمهایی نظیر روزنامه، بیلبوردهای شهری و تیزرهای تلویزیونی در نظر بگیرید؛ حجم زیادی از مخاطبان این آگهیها الزاماً مخاطب آن به شمار نمیروند و بههرحال درصدی از کسانی که با چنین تبلیغاتی روبهرو میشوند، بدون اینکه به محصول تبلیغشده نیازی داشته باشند، از کنار آن عبور خواهند کرد. امروزه اما تکنولوژی به شکل هدفمندی قادر است تا تبلیغات یک محصول خاص را به گروه مخاطبان هدف خود نمایش دهد تا بیشترین بازدهی از کمپین تبلیغاتی موردنظر فراهم شود. فرض کنید یکی از کاربران اینترنت مشغول خواندن صفحهای از یک وبسایت است که در خصوص راهکارهای جلوگیری از ریزش مو مطلبی در آن نوشته شده است.

 

 

ازآنجاییکه احتمالاً این کاربر بهطور بالقوه یک مشتری برای محصولاتی نظیر شامپوهای ضد ریزش مو است، نشان دادن محتوای تبلیغاتی مرتبط با این موضوع به نتیجهگیری کمپین تبلیغی کمک شایانی خواهد کرد. استفاده از هوش مصنوعی در نحوه نمایش تبلیغات مرتبط با کاربران اینترنت امری است که در چند سال اخیر و با پیشگامی شرکت یکتانت انجام شده است تا کسبوکارها بتوانند بیشترین بازده ممکن را از کمپینهای تبلیغاتی آنلاین خود داشته باشند. یکتانت که پیشتر سرویسهای هدفمندی نظیر تبلیغات ریتارگتینگ، کلیدواژهای، موضوعی و رفتارمحور را به مشتریان خود ارائه میداد، در تازهترین سرویس هدفمند خود، تبلیغات محصول محتوامحور (Contextual) را درخصوص تبلیغات هدفمند محصولات فروشگاهی به کسبوکارها معرفی کرده است.تبلیغات محتوامحور در واقع محصولات مشتریان را در صفحاتی نشان میدهند که موضوعاتشان با محصول موردنظر برای تبلیغ، ارتباط دارد. پیش از این، تنها سرویس هدفمند برای محصولات به ریتارگتینگ محدود میشد؛ به این شکل که کاربرانی که پیشتر از صفحه یک محصول خاص در وبسایت فروشنده بازدید کرده بودند، در دفعات بعد و در زمانی که مشغول وبگردی بودند با تبلیغ همان محصول مواجه میشدند. در سرویس محتوامحور اما لازم نیست که فروشگاه اینترنتی کاربری داشته باشد که با نشان دادن محصول دیدهشده آنها را به وبسایت خود برگرداند، بلکه تبلیغات محصولات موجود در فروشگاه باتوجهبه موضوع هر صفحه در اینترنت نشان داده میشود. موضوع صفحات اینترنتی با الگوریتمهای هوش مصنوعی که ازسوی یکتانت توسعه یافتهاند، تعیین میشود و به فراخور موضوعی که در صفحه خاص وجود دارد، محصولات فروشگاههای اینترنتی در جایگاههای تبلیغاتی قرار میگیرند.

 

 

از مزایای این سرویس میتوان به بالاتر بودن «نرخ کلیک» نسبتبه تبلیغات عادی اشاره کرد. این بدان معناست که در تعداد مشخصی از نمایش تبلیغ، روی این نوع از تبلیغات بیشتر کلیک میشود و طبعاً با افزایش امکان فروش محصول، بازدهی بیشتری برای کسبوکار خواهد داشت و مخاطبان باکیفیتی را به سمت خود میآورد. علاوه بر این مورد، سرویس محصول محتوامحور به طراحی بنرهای تبلیغاتی پیچیدهای نیاز ندارد و با سیستمی که در پنل یکتانت موجود است، میتوان بهراحتی کمپین یادشده را برای هزاران محصول موجود در فروشگاه اینترنتی ساخت و راهاندازی کرد. سرویس جدید یکتانت با نام «سرویس محصول محتوامحور» از حالا بهطور کامل در اختیار کسبوکارهاست تا با استفاده از آن بتوانند بهشکل هدفمندتری محصولات خود را به مخاطبان مرتبط با خود نشان داده و با شانس بالاتری مشتریان خود را از این فضا پیدا کنند. سرویس محتوامحور برای کلیه فروشگاههای اینترنتی بزرگ و کوچک میتواند مفید باشد؛ چراکه هدفمندی آن در نشان دادن تبلیغات به کاربران باعث میشود تا نتیجه باکیفیتی برای کسبوکار به همراه داشته باشد و از طرف دیگر، به جای اینکه روی رفتار کاربر در گذشته تمرکز کند، بر رفتار فعلی کاربر نظارت میکند و احتمال جذب مخاطب، نرخ کلیک و نرخ تبدیل بیشتری را به شکل قابلتوجهی بالا میبرد.

 

منبع:یکتانت

 

تگها : خرده فروشی , کسب و کار , ماهنامه تجارت طلایی , هوش مصنوعی , تبلیغات , یکتانت , تبلیغات آنلاین , محتوا محور

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان