خداحافظی اوبر با انگلیس

خداحافظی اوبر با انگلیس
خداحافظی اوبر با انگلیس

خداحافظی اوبر با انگلیس

سازمان «حمل‌ونقل برای لندن» اجازه فعالیت تاکسی اینترنتی اوبر در این شهر را تمدید نکرده است.

دلیل این موضوع وجود خطرات ایمنی و امنیتی برای مسافران اوبر اعلام شده است. این تصمیم جدیدترین فصل در تاریخچه فعالیت اوبر با مقامات حمل‌ونقل شهری لندن است. اوبر تصمیم مقامات لندن را «عجیب و اشتباه» خواند. این شرکت ۲۱ روز فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر درباره رای را ارسال کند. به دلیل چند حادثه که طی آن مسافران و امنیت آنها به خطر افتاده، اجازه فعالیت اوبر در این شهر تمدید نمی‌شود. یکی دیگر از دلایل لغو اجازه فعالیت اوبر حضور رانندگان بدون احراز هویت در این شرکت عنوان شده است.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان