پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه (محمد نوری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران)

پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه (محمد نوری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران)
پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه (محمد نوری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران)
تاثیر پویش ملی حمایت مراکزخرید از کسبه در میان ورزشکاران نیز اثرگذار شده و موجب شده از مستاجرانشان حمایت کنند. این قسمت: محمد نوری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس تهران و بازیکن کنونی تیم پارس جنوبی جم که اجاره مغازه اش را به مستاجرش بخشید.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان