درج قیمت کالا در همه فروشگاه‌ها و اصناف الزامیست

درج قیمت کالا در همه فروشگاه‌ها و اصناف الزامیست
درج قیمت کالا در همه فروشگاه‌ها و اصناف الزامیست

درج قیمت کالا در همه فروشگاه‌ها و اصناف الزامیست

برای جلوگیری از گران‌فروشی درج قیمت‌های کالا در همه فروشگاه‌ها و اصناف الزامی است.

«ناصر فغفوری»درج قیمت کالا در همه فروشگاه‌ها و اصناف الزامیستگفت: شهروندان هرنوع تخلف درحوزه عدم درج قیمت ها ویا تخلفات دیگر را می توانند به 124 اطلاع دهند

وی افزود: نظارت‌های طرح ویژه نوروز که ازاول اسفند آغازشده است  در دو بخش کالا و خدمات انجام می‌شود و بازرسان به‌صورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم از بازار را دارند و با متخلفان به جد برخورد می‌شود.25 گروه در قالب بیش از 50 بازرس و ناظر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان فعالیت لازم در طرح ویژه نظارت نوروز را بر عهده دارند.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان