رقم های مهربانی در جشنواره رمضان هایپرمی

رقم های مهربانی در جشنواره رمضان هایپرمی
رقم های مهربانی در جشنواره رمضان هایپرمی

رقم های مهربانی در جشنواره رمضان هایپرمی

 

فروشگاه زنجیره ای هایپرمی ماه رمضان امسال تصمیم گرفت تا برکتی از فروش روزانه خود را برای ایتام و نیازمندان در نظر بگیرد. به این صورت که چهار رقم پایانی هر فاکتور صرف حمایت از ایتام  میشد.

این برنامه ی فروشگاه زنجیره ایس هایپرمی به مدت دو هفته و از 16 الی 30 اردیبهشت ماه 98 در مرحله اجرایی شدن قرار داشت.

قابل ذکر است که کالاهایی قابل عرضه در فروشگاه زنجیره ای هایپرمی تا 45 درصد هم شامل تخفیف می شوند.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان