صدور مجوز برگزاري نمايشگاه ها توسط جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور

صدور مجوز برگزاري نمايشگاه ها توسط جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور
صدور مجوز برگزاري نمايشگاه ها توسط جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور

 

صدور مجوز برگزاري نمايشگاه‌ها توسط جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رئيس جمهور

 

 

 

 

 

تگها : خرده فروشی , کسب و کار , ماهنامه تجارت طلایی , نمایشگاه ایران ریتیل شو , پروتکل‌های بهداشتی

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان