عدم استقبال مراکزخرید از «ابرکرومبی»

عدم استقبال مراکزخرید از «ابرکرومبی»
عدم استقبال مراکزخرید از «ابرکرومبی»

عدم استقبال مراکزخرید از «ابرکرومبی»
ابرکرومبی به خاطر عدم استقبال مراکز خرید مجبور به تعطیلی سه فروشگاه اصلی خودش شد.
 هرچند دلیل اولیه بسته شدن سه فروشگاه بزرگ و پرچمدار این برند ابتدا در ایتالیا و ژاپن و سپس نیویورک، سیاست کوچک‌تر کردن و کاستن از تعداد فروشگاه‌ها عنوان شد، کارشناسان امور مراکز خرید دلیل واقعی را کم شدن خریداران و طبعا کاهش سود ابرکرومبی می‌دانند. شاهد این مدعا، افزایش تنها یک درصدی درآمد ابرکرومبی نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل است که از پیش‌بینی ابتدای سال روسای این برند بسیار عقب‌تر به نظر می‌رسد و همین موضوع خشم روسای ابرکرومبی را برانگیخته است.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان