فروشگاه لفون در مرکزخرید ارگ تجریش شروع به کار کرد

فروشگاه لفون در مرکزخرید ارگ تجریش شروع به کار کرد
فروشگاه لفون در مرکزخرید ارگ تجریش شروع به کار کرد
 
افتتاحیه فروشگاه لفون در مرکزخرید ارگ در روز چهارشنبه، بیست وهفتم تیرماه با حضور پرشور خریداران، کسبه و صاحبان برند برگزار شد. این فروشگاه در روز افتتاحیه مشتریان خود را شگفت‌زده کرد؛ تخفیفهای چشمگیر به مناسبت گشایش برند لفون در مرکزخرید ارگ، موجب شده بود اکثر بازدیدکنندگان دست پر از این فروشگاه خارج شوند. 
این افتتاحیه تا ساعت پایانی روز چهارشنبه استقبال خریداران و بازدیدکنندگان را به همراه داشت که نوید روزهای خوب "لفون" در مرکزخرید بزرگ ارگ را میدهد.
 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان