فروش آنلاين، خوب يا بد؟

فروش آنلاين، خوب يا بد؟
فروش آنلاين، خوب يا بد؟

فروش آنلاين، خوب يا بد؟
گسترهاي به وسعت جهان

از يک دهه گذشته تا به حال مقوله فروش آنلاين بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و زيرشاخه بخش مهمي به نام «تجارت الکترونيک» قرار ميگيرد. تجارت الکترونيک بسياري از راهها را به خردهفروشان ارائه ميکند که از طريق آنها ميتوانند بهترين خدمات را به مشتريان ارائه کنند و تجارت خود را بدون نياز به يک فروشگاه انجام دهند. امروزه عدماستفاده از فروش آنلاين از سوي کارفرماهاي مراکز خريد و خردهفروشي يک خودکشي محسوب ميشود.


معايب  خرده فروشي آنلاين
خردهفروشهاي آنلاين ميتوانند فروش و سود خود را سريعتر از تاسيس يک فروشگاه و تحمل مشکلات آن افزايش دهند زيرا فروش آنلاين مزاياي فروش 24ساعته روزانه در 7 روز هفته را دارد. اين مدل فروش البته معايبي بيش از مزايايش دارد چون با وجود گسترش اينترنت و کاربرد افزونتر فضاي مجازي، هنوز مردم به خريد حضوري بيش از داد و ستد اينترنتي علاقه و اطمينان دارند. فروش آنلاين اجازه ميدهد خردهفروشها کالاي خود را در هر بخشي از جهان بدون هزينه اضافي به فروش برسانند اما طبق آمار هنوز 51 درصد مردم دنيا به فروش سنتي و مراجعه به مراکز خريد بيش از خريد الکترونيک اطمينان دارند. خردهفروشهاي الکترونيکي حداقل خيلي سريع نميتوانند بازارهاي جهاني خودشان را گسترش دهند. از طرفي خريد اينترنتي مزاياي گستردهاي هم دارد. يک فروشگاه آنلاين ميتواند خود را در يک مسابقه برابر با رقباي بزرگ خود قرار دهد. وقتي در فضاي آنلاين حضور مييابيد و يک پايگاه مشتريان جديد ايجاد ميکنيد، مشتريان ميتوانند برند شما را بشناسند و با آن به آساني ارتباط برقرار کنند. اگر شما فروشگاه الکترونيکي خود را به درستي ايجاد کنيد، مشتريان، شما را بدون صرف هزينه زياد پيدا خواهند کرد. فيسبوک، توييتر يا ديگر رسانههاي اجتماعي همه چيزهايي هستند که شما براي انتشار اخبار به آنها نياز داريد. از طرفي تبليغات سنتي در مقايسه با انواع آنلاين خودشان بسيار پرهزينه هستند.
 
معايب دنبالهدار
يکي از بزرگترين معايب فروش آنلاين، مبارزه مداوم امنيتي است. خريداران با ارائه اطلاعات شخصي و کارت اعتباري خود با آرامش بيشتري روبهرو ميشوند اما نگرانيهاي امنيتي هنوز بسياري از مصرفکنندگان را از خريد آنلاين باز ميدارد. خردهفروش مسئول تمام محصولات ارائهشده است و اگر مشتري فورا محصولات خود را دريافت نکند در نهايت خردهفروش وظيفه دارد اين مشکل را حل کند.

اهميت کانال فروش 
خردهفروشهايي که آنلاين ميفروشند بسيار متفاوت از فروشگاههاي معمولي و سنتي برخورد ميکنند. با اين حال، تاکيد بر آنچه به عنوان خردهفروشي Omni-Channel (خردهفروشهايي که در چندين کانال، فروش دارند) شناخته ميشود، افزايش پيدا کرده است. امروز خردهفروشي ممکن است يک فروشگاه آنلاين و يک فروشگاه سنتي يا شايد حتي يک فروشگاه پستي يا پست الکترونيکي باشد. مهم نيست که از چند کانال استفاده کنيد، بلکه مهم ايجاد تجربه يکسان براي مشتري در هر کانال است. همچنين نام تجاري شما بايد در ميان تمام کانالها ثابت باشد. خردهفروشي با توجه به گسترش فناوري، تغيير نيازهاي مشتري و رفتار مصرفکننده هميشه در حال پيشرفت است و خردهفروشها را با مشکل مواجه ميکند. در اين رقابت کساني موفق هستند که از روشهاي جديدي مانند خردهفروشي Omni-Channel استفاده ميکنند. در اين خردهفروشي مشتريان ميتوانند در کانالهاي مختلفي مانند فروشگاههاي فيزيکي يا فروشگاه آنلاين يا در رسانههاي اجتماعي خريد کنند. اين نوع خردهفروشي روي تجربه مشتري تأثير مثبت دارد و حتي ثابت شده مشتريان Omni-Channel 30 درصد بيش از مشتريان ديگر خريد ميکنند. شروع خردهفروشي Omni-Channel موفق تنها با راهاندازي فروشگاه و حضور آنلاين شکل نميگيرد، بلکه لازم است خردهفروشها از روشهاي جديد مطابق با آخرين تکنولوژيهاي ارتباطي ديجيتال بهره برده و کالاي موردنظر مشتريان را در زمان و مکان مناسب ارائه کنند. با ايجاد يک زنجيره اعتماد به مشتري، خردهفروشيها چه به صورت آنلاين و چه در نقش قديمي و فيزيکي، امکان بالايي براي موفقيت دارند اما بقا و استقبال از فروشگاههاي فيزيکي نشان داده حتي در عصر تکنولوژيک فعلي هم لذت خريد حضوري بين مردم موج ميزند و از آن استقبال ميشود.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان