فروش مرکز خرید تاریخی استوکمن

فروش مرکز خرید تاریخی استوکمن
فروش مرکز خرید تاریخی استوکمن

مرکز خرید «استوکمن» به عنوان یکی از قدیمی‌ترین خرده‌فروشان فنلاند رسما به کارش پایان داد و فروخته شد.

این فروشگاه که با سابقه 160 ساله خود شناسه این برند نام داشت، به شرکت بیمه کالوا فروخته شد. فروش ساختمان فروشگاه بزرگ در مرکز هلسینکی برای اولین بار در ماه مارس اعلام شد. حدود 400 میلیون یورو در این معامله جابه‌جا شد. در جریان فروش وجوه، گروه خریدار در نظر دارد طبق برنامه مصوب قبلی نسبت به تجدید ساختار بدهی‌ها اقدام کند. در پی همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، استوکمن با بدترین بحران تاریخ خود مواجه و مجبور شد یک طرح بازسازی را به دادگاه ناحیه هلسینکی ارائه کند.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان