مجوز اولین دانشگاه بین المللی و پذیرش دانشجوی خارجی برای سیتی سنتر اصفهان صادر شد

مجوز اولین دانشگاه بین المللی و پذیرش دانشجوی خارجی برای سیتی سنتر اصفهان صادر شد
مجوز اولین دانشگاه بین المللی و پذیرش دانشجوی خارجی برای سیتی سنتر اصفهان صادر شد
 
 

مجوز اولین دانشگاه بین المللی و پذیرش دانشجوی خارجی برای سیتی سنتر اصفهان صادر شد، این موفقیت را به مدیران و موسس این مجموعه جناب آقای مسعود صرامی تبریک میگوییم

 
 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان