محبوبیت دست‌نیافتنی وال‌مارت در قاره آمریکا

محبوبیت دست‌نیافتنی وال‌مارت در قاره آمریکا
محبوبیت دست‌نیافتنی وال‌مارت در قاره آمریکا

محبوبیت دست‌نیافتنی وال‌مارت در قاره آمریکا
وال‌مارت عنوان محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین برند زنجیره‌ای در قاره آمریکا طی یک دهه گذشته را به دست آورد.
این فروشگاه زنجیره‌ای در یک دهه گذشته و به عبارتی در بازه زمانی 2009 تا 2019، سالانه4 /514 میلیارددلار سود به دست آورده و 78 درصد مردم کل قاره آمریکا در هر سال حداقل یک‌بار به یکی از فروشگاه‌های وال‌مارت رفته‌اند. این برند محبوب  از یک دهه پیش تاکنون مدام فروشگاه‌هایش را افزایش داده و در حال حاضر پنج‌هزار و 300 شعبه تنها در کشور آمریکا دارد. میانگین فروش سالیانه وال‌مارت در یک دهه اخیر سه میلیارددلار گزارش شده است.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان