مرکزخرید تیراژه به رسم هر سال سفره هفت سین زیبای خود را پهن کرد.

مرکزخرید تیراژه به رسم هر سال سفره هفت سین زیبای خود را پهن کرد.
مرکزخرید تیراژه به رسم هر سال سفره هفت سین زیبای خود را پهن کرد.

 

قدمت این رسم زیبای تیراژه مربوط به تمامی سال‌های است که این مرکز خرید فعال است و امسال نیز ویروس کرونا نتوانست این رسم زیبا را تحت الشعاع قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تگها : ماهنامه تجارت طلایی , عید نوروز , مرکزخرید تیراژه , سفره هفت سین

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان