نقش برند و احساسات مشتریان در شکل گیری قصد خرید

نقش برند و احساسات مشتریان در شکل گیری قصد خرید
نقش برند و احساسات مشتریان در شکل گیری قصد خرید

نقش برند و احساسات مشتریان در شکل گیری قصد خرید


مدیران در سازمان ها به آگاهی داشتن از قصد خرید مشتریان برای افزایش فروش محصولات، خدمات کنونی و جدید علاقه مند هستند.اطلاعات مربوط به قصد خرید می تواند در تصمیم گیری های بازاریابی که مرتبط با تقاضای یک محصول است به مدیران کمک کند.
کتاب نقش برند و احساسات مشتریان در شکل گیری قصد خرید به قلم سونیا هاشمی با موضوع برندسازی (بازاریابی) و در انتشارات نارون دانش به چاپ رسیده است.این کتاب مشتمل بر پنج فصل است که مهمترین آنها، احساسات و مشارکت مشتریان، تصویر برند و قصد خرید است و هر کدام به چند بخش تقسیم شده و موضوعات مربوطه را شرح داده اند.تاکتیک های ایجاد پیوند با مشتری، فلسفه رابطه مندی، ارزش ماندگاری مشتری در طول عمر،رویکردهای وفاداری مشتریان، هیجانات مصرفی مشتریان و ارزش خرید از مطالبی است که در فصل دوم به آنها اشاره شده است.همچنین در فصل سوم پیرامون مواردی از جمله رابطه مصرف کننده با یک برند، تجربه و رضایت از آن، عوامل موثر بر رضایت و وفاداری، انواع تصاویر ذهنی از یک برند، توسعه وفاداری مشتریان و انواع آن صحبت شده است.اما تعریف و ماهیت قصد خرید، عوامل موثر در فرآیند تصمیم گیری، گرایش و رفتار خریدار، خانواده و نقش آن در تصمیم گیری خرید تعدادی از عناوین ذکر شده در فصل چهارم است.لازم به ذکر است که در بخش انتهایی کتاب«نقش برند و احساسات مشتریان در شکل گیری قصد خرید»، پیشنهادات متعدد و البته مختصر و مفیدی نیز برای معرفی موفق یک برند و یک محصول به مدیران ارائه شده است.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان