همه با هم و در کنار هم در مقابله با بحران ویروس کرونا

همه با هم و در کنار هم در مقابله با بحران ویروس کرونا
باور کنیم که راهی جز کمک به همدیگر نداریم و با هم و در کنار هم از این بحران عبور خواهیم کرد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند.
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار.
.
.
شاهرخ کشاورز
موسس ماهنامه تجارت طلایی
نماینده انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران
رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان