چهارمین نمایشگاه کار ایران

چهارمین نمایشگاه کار ایران
چهارمین نمایشگاه کار ایرانخط مشی نمایشگاه کار بر یک رویکرد چندوجهی استوار است که آن را به موثرترین و پر منفعت ترین شکل از فرآیند استخدام نیروی انسانی تبدیل می­کند. هر شرکت یا سازمانی نیاز دارد که کارکنان خود را با یک رویکرد جامع و بر مبنای وجوه مختلف و در نهایت براساس کفایت و لیاقت آنها استخدام نماید، و نمایشگاه کار براساس خط مشی خود شرایط لازم برای این فرآیند برای متقاضیان را ایجاد خواهد کرد.

 


۱۴لغایت۱۶ بهمن.ماه ۱۴۰۰
مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو

تگها : ماهنامه تجارت طلایی , چهارمین نمایشگاه کار ایران , مایشگاه کار ایران , نمایشگاه کار , مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو , بوستان گفتگو

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان