چگونه تجارت و بازاريابي به سمت مدرن شدن پيش ميرود

چگونه تجارت و بازاريابي به سمت مدرن شدن پيش ميرود
چگونه تجارت و بازاريابي به سمت مدرن شدن پيش ميرود

چگونه تجارت و بازاريابي به سمت مدرن شدن پيش ميرود
پلي به سوي درياي موفقيت

هدف هر برندي، حفظ کيفيت بدون از دست دادن احترام مشتري و متضرر شدن در بازار بورس است اما براي رسيدن به اين هدف ملزم به رعايت برخي خط قرمزها هستيد؛ خط قرمزهايي که در قالب هنر مذاکره و مراوده تجاري ميگنجد.
در اين راه شما بايد بدون ترس از ريسک و احتمال شکست بيشتر دل به دريا بزنيد و مهارت هايتان را افزايش دهيد. 

تجزيه و تحليل
تجزيه و تحليل داده ها يکي از مهارت هاي مورد نياز براي بازارياب ها در بازاريابي مدرن است. اين به معناي توانايي تفسير مخاطب و رفتار خريدار و ارزيابي عملکرد کمپين هاي بازاريابي است.

استراتژي محتوا
ايجاد محتوا بايد با استراتژي آغاز شود. يک بازارياب بايد بداند چگونه يک استراتژي محتوا ايجاد کند. در استراتژي محتوا، بازارياب بايد اهداف را تعريف کند و موظف است بداند کدام نوع محتوا براي دستيابي به اين اهداف کمک ميکند. بايد اطلاعات کامل درباره جستوجوگرها، ايجاد پيوند و بهترين شيوه هاي تقويت محتوا کسب شود.


شبکه هاي اجتماعي
شبکه هاي اجتماعي نه تنها براي ايجاد و تقويت نام برند مهم هستند، بلکه براي گوش دادن به صداي مشتري هم اهميت دارند. با استفاده از ابزار گوش دادن به رسانه اجتماعي، يک بازارياب قادر خواهد بود موضوعات مشترکي را بين مشتريان پيدا کرده و از داده ها استفاده کند تا شرکت بتواند تصميمات تجاري بگيرد. برندها همچنين قادر خواهند بود از داده ها براي اولويت بندي زمان و پول صرف شده در کانال هاي مختلف اجتماعي استفاده کنند.

تلفن همراه
همچنان که نقش بازاريابي تلفني در بازاريابي مدرن برجسته تر ميشود، نقش تلفن همراه در سفر مشتري در بين برندها پررنگتر جلوه ميکند.
بازارياب ها براي بهينه سازي بازاريابي تلفن همراه تاکتيک هاي خودشان را اولويت بندي ميکنند و ارتباط قوي بين تلفن همراه و رسانه اجتماعي را براي ارائه کمپين هاي بازاريابي موفق درک ميکنند.

تجارت الکترونيک
همانطور که کسب وکار ديجيتال از تجارت سنتي فراتر ميرود، بازاريابي آنلاين و تجارت الکترونيک پيچيده تر خواهد شد.
يک بازارياب از بينش خود درباره مشتريان، کمپين هاي بازاريابي، رسانه هاي اجتماعي و موبايل براي کمک به کشف کانال هاي جديد تجارت الکترونيک و افزايش جريان پول نقد به شرکت استفاده خواهد کرد.

مهارتهاي سادهتر
به غير از دانش در زمينه هاي مختلف تخصص، بازارياب همچنين نياز به برخي از مهارت هاي فردي براي انطباق با چشم انداز بازاريابي مدرن دارد.

منابع
جمع آوري داده هاي بازاريابي و تجزيه و تحليل آسان نيست. يک بازارياب از تمام ابزارهاي موجود خود براي يافتن دقيق ترين منابع داده ها و تجزيه و تحليل استفاده خواهد کرد. بازارياب ها از اين حربه براي برنامه ريزي استراتژيک بازاريابي استفاده مي کنند.

سازگاري
با توجه به تنوع مهارت ها در فهرست آرزوهاي شرکت، تعجب آور نيست که بازارياب بايد آماده باشد تا مهارت هاي مختلف را در خود تقويت کند. آنها بايد قادر به تغيير برنامه ها و تنظيم وظايف براي مقابله با مشکلات جديد باشند.

همکاري
بازاريابي نبايد صرفا بر بستري از داده ها صورت گيرد.
کار با بخشهاي مختلف براي بهينه سازي تلاش هاي بازاريابي و ارائه بينش به تيم هاي ديگر، يک بازارياب را به منبعي براي تفسير استراتژيک و تحليل اطلاعات تبديل ميکند.

رهبري
رهبري چيزي بيش از صرفا مديريت افراد است. بازارياب مدرن ميتواند با بينش، تجربه و قابليت دسترسي خود، همکاران خود را هدايت کرده و الهام بخش آنها باشد.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان