چگونه «والمارت» دنياي تجارت را تکان داد

چگونه «والمارت» دنياي تجارت را تکان داد
چگونه «والمارت» دنياي تجارت را تکان داد

 

چگونه «والمارت» دنياي تجارت را تکان داد
راهي متفاوت از تمام مسيرها

شرکت والمارت بزرگترين مجموعه فروشگاه هاي زنجيره اي در دنياست که در حال حاضر داراي هشت هزار و 500 شعبه در آمريکا و سرتاسر جهان است.  شرکت والمارت کسب وکار خرده فروشي خود را در پنج بخش انجام مي دهد: بخش اول شامل فروشگاه هاي مخصوص تخفيف است که بزرگترين بخش کسب وکار شرکت را شامل مي شود و اساس فعاليت آنها همان فروشگاه هاي سنتي است که طيف بسيار وسيعي از کالاها را ارائه مي کنند. بخش دوم سوپرسنترها يا بازارهاي ميوه و سبزي هستند که خدمات کامل يک سوپرمارکت شامل انواع گوشت هاي منجمد و تازه و نيز امکاناتي از قبيل سالن هاي آرايش، مراکز اجاره فيلم و... را ارائه ميکنند. بازارهاي محلي هم عرضه کننده سبزيجات، کالاهاي عمومي و دارويي هستند و باشگاه مشتريان در واقع شريک بسياري از کسب وکارهاي کوچک است و به صورت انبارهاي کالا در سراسر آمريکا در ارتباط و کمک با خرده فروشي ها و کسب وکارهاي کوچک، رستوران ها، دفاتر، اغذيه فروشي ها، تعميرات، مدارس، کليساها، آرايشگاه ها، شرکت هاي فروش و... قرار دارد. همچنين فروشگاه هاي بين المللي شرکت در ديگر کشورها واقع شده اند.


ماجراي کارت عضويت
حدود 70 درصد مشتريان والمارت داراي کارت عضويت هستند و توسط آن خريد کالا و ساير خدمات را انجام ميدهند. دارندگان اين کارت ها همچنين ميتوانند از مراکزي خارج از مجموعه والمارت نظير مراکز تفريحي بزرگ و آموزشگاه ها خدماتي را دريافت کنند.
شرکت والمارت با بيش از 27 هزار تامين کننده در سرتاسر جهان همکاري مي کند. يکي از اتفاقاتي که در اين شرکت در دهه 80 ميلادي رقم خورد، تشکيل گروه شرکت ها توسط تامين کنندگانش بود تا به اين ترتيب به جاي چندين شرکت با يک شرکت تعامل داشته باشد. بهعنوان مثال شرکت «پروکتراند گمبل» در همين راستا تشکيل شد.
والمارت با فلسفه «هر روز قيمت کمتر» شروع بهکار کرد. در واقع فلسفه خود را کاهش قيمت ها براي جذب مشتريان بيشتر قرار داد، زيرا والمارت تامين کنندگان را شريک تجاري خود مي داند و با همين رويکرد موفق به کاهش هزينه ها مي شود. در واقع والمارت قيمت ها را نهفقط براي سود خود بلکه براي رضايت بيشتر مصرف کننده کاهش ميدهد. طبق آمارها هر خانواده آمريکايي در سال دوهزار و 60 دلار براي خريد از والمارت صرف ميکند. والمارت تامين کنندگان خود را در منافع حاصل از کاهش هزينه تمام شده کالاها سهيم مي کند تا آنها را تشويق به خريد کند. طبق قاعده اي که به «قاعده يک سوم» معروف است، والمارت يک سوم کاهش هزينه ايجادشده را به صورت کاهش قيمت به مشتري، يک سوم به عنوان سود به تامين کننده و بخش ديگر آن را به عنوان سود به خود تخصيص مي دهد. همچنين ممکن است شرکت از يک سوم سهم خودش چشم پوشي کند.


والمارت با شرکت هاي حمل ونقل طرف قرارداد خودش براي کاهش هزينه ها همکاري مي کند و با برنامه ريزي دقيق، فضاي خالي وسايل نقليه خود را به ديگر مشتريان همان شرکت حمل ونقل تخصيص مي دهد.
والمارت حتي محموله هاي در حال حرکت در کاميون ها را در زمره مجموعه انبارها در نظر مي گيرد و طبق برآوردها 27 درصد کل موجودي اين شرکت در هر لحظه در حال حمل توسط اين وسايل است. قدرت اقتصادي والمارت به حدي زياد است که طبق نتايج تحقيقات انجام شده در سال 2018 اجراي استراتژي کاهش قيمت توسط اين شرکت موجب کاهش 11 درصدي تورم در کشور آمريکا شده که اين موضوع به «اثر والمارت» معروف است. در واقع والمارت اين قدرت را دارد که در قيمت ها به شدت تاثيرگذار باشد و از سال 1995 اين شرکت بر اساس قانون ضدانحصار آمريکا متعهد شده بيش از 40 درصد خريد خود را از يک تامين کننده انجام ندهد. تاکنون تحقيقات زيادي براي بررسي تاثير حضور والمارت در از بين رفتن خرده فروشي هاي سنتي انجام شده اما تاکنون هيچ يک به پاسخ قطعي براي اين سوال دست نيافته اند. والمارت يکي از بزرگترين مشتريان GS1 در دنياست که از استانداردهاي شناسايي و ردگيري اين موسسه پيروي مي کند و در واقع نخستين شرکتي بوده که در فروشگاه هاي زنجيره اي از بارکد براي محصولات استفاده کرده است.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان