کلکسیون پاییزی قطرمال

کلکسیون پاییزی قطرمال
کلکسیون پاییزی قطرمال

کلکسیون پاییزی قطرمال
مرکزخرید مشهور « قطرمال» از کلکسیون پاییزی خودش رونمایی کرد.
قرار شده در این کلکسیون از تولیدات جدید در هر 3 مدل زنانه، مردانه و بچگانه رونمایی شود اما برخلاف شایعات اخیر هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری کلکسیون در فصل پاییز اعلام نشده است. به طور کلی قطر پس از مشکلات سیاسی با کشورهای عربی در زمینه واردات برند دچار مشکل شد اما اقتصاد قدرتمند مبتنی برصادرات غیر نفتی به این کشور اجازه جبران داد و حالابرگزاری یک نمایشگاه می‌تواند بیش از پیش بر رونق این صنعت در کشور کوچک حوزه خلیج فارس بیفزاید.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان