کمپین تامی هیلیفیگر به نفع کودکان

کمپین تامی هیلیفیگر به نفع کودکان
کمپین تامی هیلیفیگر به نفع کودکان

کمپین تامی هیلیفیگر به نفع کودکان

 برند مشهور تامی هیلفیگر به جدیدترین نامی تبدیل شد که به کمپین تلاش برای حفظ کودکان از مخاطرات زیست محیطی می‌پیوندد.

 مدیر بخش جهانی این برند با اعلام پیوستن برند متبوعش به کمپین «حفظ کودکان» هدف از این اقدام را نه یک شعار و نمایش، بلکه تلاشی همپای سایر همتایان‌شان برای نجات کودکان کار، دارای اعتیاد، بدسرپرست و بزهکار عنوان کرد. روزانه از هر 6 کودک، یک نفر بر اثر اعتیاد و گرسنگی جان خودش را از دست می‌دهد و اخیرا هشدارهای جهانی باعث شده برندها هم همگام با سایر مردم به این موضوع مهم بپردازند تا سهمی در بهبود اوضاع داشته باشند.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان