گزارش تصویری پانزدهمین مجمع عمومی بازارهای مبل و موبایل ایران

گزارش تصویری پانزدهمین مجمع عمومی بازارهای مبل و موبایل ایران
گزارش تصویری پانزدهمین مجمع عمومی بازارهای مبل و موبایل ایران

گزارش تصویری پانزدهمین مجمع عمومی بازارهای مبل و موبایل ایران

پانزدهمین مجمع عمومی بازارهای مبل و موبایل دوشنبه 15 بهمن ماه در حالی به کار خود پایان داد که رییس گروه سرمایه گذاری تات، هیئت مدیره شورای ملی مبلمان و دکوراسیون، اعضای هیئت امنا بازار مبل ایران، مدیران و تجار واحدهای تجاری مبل و موبایل و جمعی از پیشکسوتان مبلمان ودکوراسیون میهمانان این رویداد بودند.

 

 

 

 

 

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان