گسترش شبکه فروش اینترنتی در سیام پاراگون

گسترش شبکه فروش اینترنتی در سیام پاراگون
گسترش شبکه فروش اینترنتی در سیام پاراگون

گسترش شبکه فروش اینترنتی در سیام پاراگون

 مرکزخرید مشهور سیام پاراگون در تایلند شبکه فروش اینترنتی خودش را گسترده‌تر کرد.

 این اقدام در پی استقبال از فروش اینترنتی از مرکزخرید معتبر آسیا صورت گرفت و در چنین شرایطی، افراد بیشتری با سهولتی افزون‌تر از قبل به خرید غیرحضوری و اینترنتی از سیام پاراگون مشغول خواهند شد. سیام پاراگون با وجود شهرت فراوان در بین تمام مراکز خرید برتر دنیا، کمتر از سایر همتایانش با اقبال عمومی در زمینه خرید اینترنتی برخوردار بود اما از سه سال پیش و با توسعه سیستم خرید اینترنتی، استقبالی باورنکردنی را از این شیوه خرید مشاهده کرد. به همین دلیل شبکه فروش اینترنتی این مجموعه گسترش یافت.

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان