یکه‌تازی اسپار در جمع برترین‌های اتریش

یکه‌تازی اسپار در جمع برترین‌های اتریش
یکه‌تازی اسپار در جمع برترین‌های اتریش

یکه‌تازی اسپار در جمع برترین‌های اتریش

موسسه برندهای اروپایی (European Brand Institute) طبق عادت هر سال، رده‌بندی 10 برند برتر اتریش از لحاظ میزان ارزش برند و میزان رشد ارزشی را ارائه کرده است.

در آخرین رده‌بندی و در سال 2018، ردبول به‌عنوان اول نوشابه انرژی‌زای دنیا با ارزشی معادل 15/3 میلیارد یورو در صدر قرار دارد. بعد از ردبول، سواروفسکی به عنوان شرکت تولید کریستال و زیورآلات با 3/6 میلیارد یورو قرار گرفته و نووماتیک، شرکتی فعال در حوزه شرط‌بندی با ارزشی معادل 3/4 میلیارد یورو ایستاده است. اما در رتبه چهارم اسپار، تنها خرده‌فروش حاضر در جمع 10 برند برتر اتریش با ارزشی حدود 2/3 میلیارد یورو قرار گرفته است.

حضور اسپار در رده چهارم در شرایطی است که رایفایزن به‌عنوان یکی از بانک‌های قدرتمند اتریشی و OMV (شرکت نفت اتریش) در رده‌های پنجم و هشتم این رده‌بندی قرار گرفته‌اند. در عین حال در جمع برندهای برتر نووماتیک با 7/5درصد رشد ارزش، صدرنشین بخش بیشترین میزان رشد ارزش است.

گروه اِرسته به‌عنوان شرکت خدمات مالی با رشد 5/8 درصدی دوم است و OMV با4/7درصد سوم. در این رده‌بندی هم اسپار با 4/1درصد همانند رده‌بندی ارزشی در رتبه چهارم ایستاده است. از دیگر نکات جالب این رده‌بندی افزایش 1/5میلیارد یورویی مجموع ارزش 10 برند برتر اتریش از سال 2015 تا 2018 است.  

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت: مهریاسان