سخنرانی حمیدرضا جاتن، مدیرعامل شرکت ارقام نگار اندیشه در مراسم IRAN RETAIL AWARDS 2023

سخنرانی حمیدرضا جاتن، مدیرعامل شرکت ارقام نگار اندیشه در مراسم IRAN RETAIL AWARDS 2023
سخنرانی حمیدرضا جاتن، مدیرعامل شرکت ارقام نگار اندیشه در مراسم IRAN RETAIL AWARDS 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان