آیدا امیدواری

نقش مطالعات در راه‌اندازی و بهره‌برداری مجتمع‌های چندمنظوره نوع مطلب: اخبار
دارا بودن مطالعات و امکان‌سنجی طرح‌های ساختمانی می‌تواند در مسیرساخت،...
طراحی سایت: مهریاسان