ارتقای اپلیکیشن گوگل مپ

تسهیلات جدید گوگل به مشترکانش نوع مطلب: اخبار
 بنابر اعلام گوگل، برنامه «گوگل مپ» برای مشترکانش امکان پرداخت هزینه پارکینگ در...
طراحی سایت: مهریاسان