انجمن دارندگان نشان‌های تجاری پوشاک ایران

هدف تاسیس «انجمن دارندگان نشان‌های تجاری پوشاک ایران» چه بود؟ نوع مطلب: اخبار
چهار سال پیش تشکلی به نام «شورای عالی برندهای پوشاک کشور» تأسیس شد و اعضای آن...
طراحی سایت: مهریاسان