اکسپو سیتی دبی

افتتاح یک مرکز خرید مجلل در دوبی نوع مطلب: اخبار
یک مرکز خرید مجلل دیگر در دبی افتتاح خواهد شد. پروژه «اکسپو سیتی مال» در قلمروی...
طراحی سایت: مهریاسان