بازار هوشمند

اولین بازار منطقه آزاد هوشمند خاورمیانه در دبی نوع مطلب: اخبار
بازار ییوو (Yiwu) که قرار است به زودی در منطقه آزاد جبل علی (Jafza) افتتاح شود، اولین...
طراحی سایت: مهریاسان