برند هالیدی

اهتمام «هالیدی» برای نزدیک‌تر شدن به برندهای بین‌المللی نوع مطلب: اخبار
  مهرداد افراز، مدیرعامل برند پوشاک هالیدی در برنامه پایش که در تیرماه امسال از...
مشتریان وفادار، رمز بقای بزرگترین برند زنجیره‌ای پوشاک کشور نوع مطلب: اخبار
برندتعطـیلات (هالیـدی) بـا هدف طراحی و تـولیـد پوشـاک زنانه، مردانـه و بچگانه،...
طراحی سایت: مهریاسان