بنیان‌گذار والمارت

معرفی یک کتاب: ساخت آمریکا؛ خاطرات بنیان‌گذار والمارت نوع مطلب: اخبار
کتاب ساخت آمریکا؛ خاطرات بنیان گذار والمارت نوشته‌ سم والتون روایتی شگفت‌انگیز...
طراحی سایت: مهریاسان