توانمندسازی

تولد یک تشکل جدید در صنعت پوشاک کشور نوع مطلب: اخبار
چهار سال پیش تشکلی بنام "شورای عالی برندهای پوشاک کشور" تاسیس شد و اعضای آن...
برندینگ احساسی با قلب مصرف‌کنندگان ارتباط برقرار می‌کند نوع مطلب: اخبار
مقدمه در یک بازار به‌شدت رقابتی و دائماً در حال تغییر، برندهای مد در تلاش هستند...
طراحی سایت: مهریاسان