راه اندازی واحدهای راکد

راه اندازی 2200 واحد صنعتی تعطیل نوع مطلب: اخبار
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به...
طراحی سایت: مهریاسان