غول های تکنولوژی

قابلیتی جدید در مایکروسافت تیمز نوع مطلب: اخبار
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، مایکروسافت بر روی قابلیت جدیدی در سرویس...
سه ستاره، به درخشندگی سامسونگ نوع مطلب: اخبار
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، یکی از رموز موفقیت اقتصادی کرۀ جنوبی نوع...
طراحی سایت: مهریاسان