فروشگاه های زنجیره ای والمارت

هوش مصنوعی به کمک والمارات امد نوع مطلب: اخبار
 تکنولوژی که فروشگاه های زنجیره ای والمارت بصورت تستی در فروشگاهی در نیویورک...
طراحی سایت: مهریاسان