مدیریت فروش

معرفی کتاب «رویکرد استراتژیک بر مدیریت فروش فروشگاهی» نوع مطلب: اخبار
فروش فروشگاهی (خرده‌فروشی)(Retailing)، فعالیت‌های کسب‌وکار ازجمله فروش کالا و خدمات...
طراحی سایت: مهریاسان