مرکز تجاری و تفریحی

هر آنچه که از سیتادیوم رشت باید بدانید نوع مطلب: اخبار
«سیتادیوم» به عنوان اولین مرکزتجاری، تفریحی زنجیره‌ای در ایران خلق شده است....
طراحی سایت: مهریاسان