منع تردد

مراکز خرید روسیه از محدودیت خارج شدند نوع مطلب: اخبار
 درهای مراکز تجاری در روسیه پس از حدود ۱۰ ماه تعطیلی به روی مردم باز شدند.  در پی...
طراحی سایت: مهریاسان