افق کوروش میانگین درآمد ماهانه خود را حفظ کرد

افق کوروش میانگین درآمد ماهانه خود را حفظ کرد
افق کوروش میانگین درآمد ماهانه خود را حفظ کرد

افق کوروش در فروردین ماه چه کرد:
افق کورش میانگین درآمد ماهانه خود را حفظ کرد

فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در فروردین ماه سال جاری مبلغ 438 میلیارد تومان فروش داشته است. درآمد افق کوروش در فرودین ماه سال جاری نسبت به اسفند 97 نزدیک به 37 درصد (معادل 252 میلیارد تومان) کاهش یافته است. اما مقایسه درآمد فرودین ماه سال جاری با میانگین درآمد ماهیانه شرکت در سال 97 نشان می‌دهد، درآمد افق کوروش در فروردین ماه کاهش نیافته، بلکه نزدیک به یک درصد از میانگین درآمد ماهانه افق کوروش در سال 97 بیشتر فروش داشته است.
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی، درآمد افق کوروش در فرودین ماه سال جاری نسبت به اسفند 97 نزدیک به 37 درصد (معادل 252 میلیارد تومان) کاهش یافته است. اما مقایسه درآمد فرودین ماه سال جاری با میانگین درآمد ماهیانه شرکت در سال 97 نشان می‌دهد، درآمد افق کوروش در فروردین ماه کاهش نیافته، بلکه نزدیک به یک درصد از میانگین درآمد ماهانه افق کوروش در سال 97 بیشتر فروش داشته است.

طی سال 97 به دلیل روند رو به رشد قیمت دلار، شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش ریال بوده‌ایم. امر امر موجب شده است اقلام تولیدی و خوراکی‌ها به دلیل افزایش هزینه تولید، رشد قیمتی داشته باشند. علاوه بر افزایش قیمت محصولات غذایی و خوراکی‌ها همانطور که بیان شد، شاهد کاهش قدرت خرید مردم بوده ایم. این دو موضوع کنار هم می‌تواند درآمد شرکت‌هایی همچون افق کوروش که به عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعالیت دارند را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش سطوح قیمتی می‌تواند به رشد درآمد این فروشگاه کمک کند اما عدم ثبات در قیمت محصولات و کاهش توان خرید جامعه نیز آنسوی این تعادل می‌باشد که منجر به کاهش درآمد شرکت می‌باشد.

 

 

درآمد فروردین ماه افق، 252 میلیارد تومان از اسفند کمتر شد

بررسی روند درآمد افق کوروش طی 13 ماه اخیر نشان می‌دهد، درآمد شرکت همواره صعودی و رو به رشد بوده است و از فروش 230 میلیارد تومانی در فروردین 97 به فروش 689 میلیارد تومانی در اسفند 97 رسیده است. اما این روند صعودی در فروردین 98 از بین رفته و درآمد در سراشیبی قرار گرفته است. درآمد فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در فرودین 98 به مبلغ 438 میلیارد تومان رسیده. مقایسه این مبلغ با درآمد شرکت در اسفند ماه نشان می‌دهد، درآمد فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش کاهش 37 درصدی (معادل 252 میلیارد تومان) داشته است. علاوه بر عوامل اقتصادی بیان شده همچون افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، می‌توان تعطیلات فروردین ماه را یکی از عوامل اثرگذار دانست که موجب شده است فروش شرکت کاهش یابد.
تعطیلات عید فروشگاه‌های زنجیره‌ای را خلوت کرد

شرکت به طور میانگین در هر ماه از سال 97 به تعداد 77 میلیون عدد محصول فروش داشته است که این تعداد در فروردین 98 به 67 میلیون عدد رسیده است که نشان می‌دهد تعداد فروش شرکت بیش از 12 درصد کاهش یافته است. با توجه به این محصولات عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش تولید کارخانجات و شرکت‌های مختلف می‌باشد و شرکت فقط به عنوان عرضه کننده محصولات می‌باشد، از این حیث ریسکی در زمینه تولید و ظرفیت تولید متوجه شرکت نمی‌باشد و افزایش تقاضا در ماه‌های بعد می‌تواند شرایط را برای افزایش درآمد شرکت فراهم نمیاد.

افق کورش میانگین درآمد ماهانه خود را حفظ کرد

بررسی و مقایسه درآمد افق کوروش در فرودین 98 نسبت به اسفند 97 نشان می‌دهد، درآمد شرکت کاهش یافته است اما بررسی درآمد فرودین در مقایسه با عملکرد ماهانه شرکت در سال 97 نتیجهای متفاوت را به ما نشان می‌دهد. افق کوروش به طور میانگین در هر ماه از سال 97 مبلغ 436 میلیارد تومان فروش داشته است. بنابراین فروش 437 میلیارد تومانی افق کوروش در فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد، درآمد شرکت کاهشی نبوده است و بلکه از میانگین درآمد ماهانه افق کوروش در سال 97 نیز بیشتر فروش داشته است. البته با توجه به تعطیلات ایام عید می‌تواند در ماه‌های آتی شاهد افزایش درآمد شرکت باشیم.

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان