«بشیر ابراهیمی» به عنوان مدیرعامل جدید مرکز خرید لاله پارک معرفی شد

«بشیر ابراهیمی» به عنوان مدیرعامل جدید مرکز خرید لاله پارک معرفی شد
«بشیر ابراهیمی» به عنوان مدیرعامل جدید مرکز خرید لاله پارک معرفی شد

 «بشیر ابراهیمی» به عنوان مدیرعامل جدید مرکز خرید لاله پارک جایگزین «حسین جداری» شد

تگها : مرکز خرید لاله پارک , حسین جداری

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان