روز اول نمایشگاه ایران ریتیل شو 2022

روز اول نمایشگاه ایران ریتیل شو 2022

خلاصه‌ای از آنچه ۲ مرداد ۱۴۰۱، در روز اول نمایشگاه ایران ریتیل شو۲۰۲۲ گذشت.
 

 

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان