روز دوم نمایشگاه ایران ریتیل شو 2022

روز دوم نمایشگاه ایران ریتیل شو 2022

خلاصه‌ای از آنچه ۳ مرداد ۱۴۰۱، در روز دوم نمایشگاه ایران ریتیل شو۲۰۲۲ گذشت.
 

 

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان