روز سوم نمایشگاه ایران ریتیل شو 2022

روز سوم نمایشگاه ایران ریتیل شو 2022

خلاصه‌ای از آنچه ۴ مرداد ۱۴۰۱، در روز سوم نمایشگاه ایران ریتیل شو۲۰۲۲ گذشت.
 

 

 

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان