روز چهارم نمایشگاه ایران ریتیل شو2022

روز چهارم نمایشگاه ایران ریتیل شو2022

خلاصه‌ای از آنچه ۵ مرداد ۱۴۰۱، در روز آخر نمایشگاه ایران ریتیل شو۲۰۲۲ گذشت.

 


 

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان