قسمت سوم برنامه Solution Talk

قسمت سوم برنامه Solution Talk
قسمت سوم برنامه Solution Talk

گفتگو با شهرزاد عارفی مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا در خصوص نقش روابط عمومی در رشد و تعالی سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مشابه

رتبه: بد خوب
طراحی سایت: مهریاسان